CADit logo
Praktiske løsninger frem for teoretisk snak

Bag om CADit

Kristian Stenild

Kristian Stenild

Kristian Stenild grundlagde i foråret 2003 konsulentfirmaet CADit ApS.

Arkitektdelen

Kristian Stenild er uddannet arkitekt maa med mange års erfaring i spændingsfeltet mellem den nyeste teknologi og brugerne. Han styrede gennem 10 år den digitale tegningsproduktion hos arkitekterne schmidt hammer lassen. Kristian Stenild var ophavsmand til mange af de produktionsforbedringer, der var nødvendige for at løfte tegnestuen fra en lille virksomhed med fem ansatte til en stor internationalt kendt tegnestue med over 100 ansatte fordelt på flere afdelinger i ind- og udland.

Kristian Stenild har erfaring som arkitekt ved planlægning og gennemførelse af store byggerier som Den Sorte Diamant (udbygningen af Det kgl. Bibliotek), Aros (Århus Kunstmuseum) og Grønlands Kulturhus / Katuaq i Nuuk.

2D og 3D

I forbindelse med Det Digitale Byggeri har Kristian Stenild været en vigtig bidragsyder til B3D-konsortiet, bestående af Arkitema, Rambøll, NCC og Aalborg Universitet. Her har Kristian Stenild været med til at definere de bygherrekrav, der i dag er gældende for 3D-modeller i statsligt byggeri. Med sin karakteristiske fokus på anvendelighed har Kristian Stenild sørget for at vende teoretiseringen til praktisk gennemførelse.

Tankerne fra B3D-konsortiet er nedfældet i bogen "Håndbog i 3D-modeller", der har Kristian Stenild på forfatterlisten. 

Hos Arkitema og schmidt hammer lassen er Kristian Stenild i dag primus motor for implementering og indførelse ad 3D-programmet Revit.

Kristian Stenild kan skrive følgende på sit visitkort:

  • Arkitekt maa
  • CAD-manager
  • BIM-manager
  • Systemudvikler
  • Interfacedesigner
  • Foredragsholder
  • Forfatter
  • Ledelseskonsulent