CADit logo
Udgangspunkt i kundernes behov og ønsker

CADit tilbyder...

...at styre tegnestuens brug af de digitale projekteringsværktøjer i forhold til traditionel 2D CAD projektering, men også omkring den nyeste BIM-teknologi med avancerede databaseopbyggede 3D-programmer.

  • Arbejdsrutinerne bliver præciseret. Det letter samarbejdet både internt og eksternt. CADit skræddersyer en struktur, der passer til netop jer. Strukturen giver større fleksibilitet, og det bliver nemmere for medarbejderne at overtage hinandens opgaver.
  • Der hvor de digitale værktøjer ikke fungerer optimalt, tilpasser vi softwaren - enten ved at tilføje nye programstumper, der kan løse det konkrete problem, eller ved at strukturere og beskrive anvendelsen af softwaren.
  • Udveksling af CAD-tegninger eller BIM-modeller med eksterne samarbejdspartnere er typisk et område, der ikke altid er helt uden problemer. CADit definerer snitfladen for samarbejdet og optimerer udvekslingen af informationer.
  • Overgangen fra skitsering til projektering kan ofte forløbe mere gnidningsfrit med nogle ganske få justeringer. Det sørger CADit for.
  • CADit arbejder altid med udgangspunkt i praktiske og erfaringsmæssige løsninger. Fokus ligger på opgaven, og med en bred viden om den nyeste teknologi finder vi altid den rigtige løsning. 

CADit er ikke:

  • CADit er ikke afhængig af soft- eller hardwareproducenter. Vi skal hverken sælge software, kurser eller nyt grej, men hjælper jer med at få det bedste ud af det, I allerede har.
  • CADit er ikke en erstatning for jeres IT-ansvarlige. Vi er en samarbejdspartner, som deltager i nødvendigt omfang.