CADit logo
Når vi taler BIM, kan vi godt glemme alt det, vi tidligere har lært

BIM - fremtidens styring af byggeriet

BIM (Building Information Modeling) handler ikke om at indføre et nyt CAD-program. BIM er en proces, som involverer alle parter og procedurer fra første skitse til nedbrydning af bygningen.

Hidtil har kommunikationen mellem de forskellige parter i byggeriet været baseret på 2D-tegninger. Fremover modellerer vi et virtuelt hus inde i computeren. Og det er det virtuelle hus, BIM-modellen, som vi kommunikerer igennem.

Der vil naturligt være en overgangsfase, hvor det vil være nødvendigt at kombinere de to systemer. Vi vil arbejde på den virtuelle 3D-model, og et stykke hen ad vejen vil vi stadig kommunikere gennem tegninger genereret fra 3D-modellen. Men fremtiden hedder BIM, og mange tegnestuer er allerede godt i gang.

BIM med succes

For at indføre BIM-projektering med succes er der en lang række faktorer, der skal tages stilling til. Det gælder selvfølgelig valg af hard- og software, men også videndeling, uddannelse, strukturering af det valgte 3D-program, opbygning af objektbibliotek osv. er vigtige fokusområder. BIM-projektering involverer hele tegnestuen og alle tegnestuens samarbejdspartnere.

BIM og CADit

BIM giver en række store fordele både tidsmæssigt, kvalitetsmæssigt og økonomisk, men det er også en proces, der skal styres målrettet. Og her kommer CADit ind i billedet.

CADit har opnået stor erfaring ved implementering af BIM-programmet Revit hos bl.a. Arkitema og schmidt hammer lassen architects.

CADit styrer BIM-implementeringen fra beslutningen om indførelsen af BIM, til det færdige produktionsapparat er kørt i stilling. Det indebærer bl.a.:

  • Konfigurering af hard- og software
  • Opbygning af 2- og 3D-objektbibliotek
  • Strukturering af programmet (modellens datastruktur, navngivning, opsætning osv.)
  • Indførelse af metoder til videndeling
  • Uddannelse i brug af den nye software
  • Udrulningen af 3D-programmet, så erfaringen konstant inddrages i den videre proces

Efter indførelse af BIM-projekteringen er det afgørende, at processen følges op af et kontinuerligt fokus på kvaliteten af modellerne og på medarbejdernes optimale brug af 3D-programmet.