CADit logo
Management skal skabe
værdi for alle parter

CADit og management

CADit varetager styringen af tekniske og strukturelle opgaver på tegnestuen. Med en ekstern tilgang til opgaven fastholdes fokus på den optimale løsning. CADit tager altid udgangspunkt i tegnestuens værdier og medarbejdernes tilgang til opgaverne.

Optimering af arbejdsrutiner

Når tegnestuen har fastlagt og indført nye arbejdsrutiner, gælder det om at fastholde og udvikle dem.

Det er vigtigt at arbejde ensartet, men det er lige så vigtigt at kunne tilpasse rutiner i forhold til en nye muligheder og idéer. Det kan CADit! 

Optimering af programmer

Det er vigtigt at udnytte programmernes funktioner optimalt - både ved opdatering af eksisterende programmer og ved indførelsen af nye. Det er ikke alle nye funktioner i programopdateringer, der er lige anvendelige for tegnestuen.

Det gælder om at udvælge, optimere og implementere de nye funktioner i programmerne, der har størst værdi for tegnestuens arbejde. Det kan CADit!

Optimering af projekter

Projekter er mangeartede, og det samme er løsningsmodellerne. Der er forskellige samarbejdspartnere, bygherrer stiller varierede krav, de tekniske aftaler er forskellige osv.

Det er vigtigt at sørge for, at den rigtige teknik er til rådighed for at løse opgaven, og at sørge for, at de indgåede aftaler giver værdi for både projektet og dets parter. Det kan CADit!