CADit logo
Hurtigere, enklere og bedre tegninger - fra første streg

CAD - et gennemprøvet værktøj med mange faldgruber

Selv om CAD-systemer har været almindeligt udbredt i mange år, bøvler de fleste stadig med ustrukturerede arbejdsgange og mangelfulde værktøjer.

CADit har stor erfaring i at strukturere og optimere både programmer og processer, så mange af de dagligdags irritationsmomenter forsvinder. Det betyder, at medarbejderne kan koncentrere sig om deres egentlige arbejde, nemlig at skabe unikke bygningsværker.

CADit har udarbejdet et menusystem, som underbygger det optimale projekteringsforløb. De arbejdsgange, der før tog timer at udføre, kan nu klares på ganske få minutter eller sågar i kaffepausen. Samtidig opbygger vi en fælles arkiveringsstruktur for alle projekter, så der aldrig hersker tvivl om, hvilke tegninger der er gældende.

Vi strukturerer jeres blokarkiv, så det bliver praktisk anvendeligt. Arkivet skal være lettilgængeligt og fremme kvalificeret genbrug af detaljer og bygningsdele. Det, der én gang er tegnet, skal ikke tegnes igen.

CADit kan bl.a.:

  • Gøre brugerne i stand til selv at afhjælpe dagligdags problemer
  • Forenkle tunge og besværlige arbejdsgange
  • Automatisere udarbejdelse og justering af arealer og koter
  • Forenkle print og plot - og samtidig løfte det grafiske udtryk
  • Sikre en bedre kvalitet af tegningerne og dermed færre fejl i tegningsmaterialet
  • Reparere tegninger, der ikke fungerer som forventet
  • Forenkle lagstrukturen - I bruger sikkert alt for mange lag…
  • Automatisere udsendelsen af mange tegninger samtidig
  • Styre blokarkivet automatisk
  • Oprette tegningsfiler automatisk