CADit logo
"En god tegningsproduktion giver større tillid til vores projektmateriale"

schmidt hammer lassen

Orden i tegningsproduktionen sparer tid og giver tryghed


"Det, at Kristian Stenild har fastlagt arbejds- og lagringsrutinerne for schmidt hammer lassen, giver mindre forvirring og større entydighed. Det betyder færre ”procesfejl” samt større sikkerhed og tryghed i det arbejde, der udføres. Det er til glæde for tegnestuen og er i sidste ende afgørende for vores klienter og bygherre.

Kristian Stenilds assistance har gennem årene givet en optimal og fleksibel udnyttelse af AutoCad som et proces- og projekteringsværktøj. Vi sparer tid for den enkelte medarbejder og dermed også for projektet. Det betyder, at der frigøres ressourcer, der kan bruges i den kreative og udviklende fase.

En god tegningsproduktion giver større tillid til vores projektmateriale. Vores samarbejdspartere får en umiddelbar tryghed ved at kunne bruge projektmaterialet som et grundlag for deres videre arbejde. Det er afgørende, at der skabes sikkerhed, entydighed og tryghed blandt medarbejderne og naturligvis også udadtil i forhold til samarbejdspartnere og bygherre.

Jeg vil derfor gerne anbefale Kristian Stenild som samarbejdspartner."

Bjarne Hammer
Bjarne Hammer, arkitekt maa, partner i
schmidt hammer lassen

  

CADit udfører bl.a.:

 • Support for ca. 110 CAD-supportere og -brugere
 • Optimering af tegningsproduktion
 • Opsætning og konfiguration af AutoCAD
 • Tilpasning af AutoCAD med LISP- og script-rutiner
 • Udarbejdelse og beskrivelse af arbejdsrutiner
 • Udarbejdelse af standarddokumenter til produktion og administration
 • Planlægning af IT-efteruddannelse
 • Support af ca. 150 medarbejdere i diverse CAD- og kontorprogrammer
 • Hardwaresupport af perifert udstyr
 • Specialopgaver omkring geometri og visualisering
 • Tilpasning og optimering af arbejdsrutiner
 • Forhandling med bygherrer og samarbejdspartnere om udarbejdelsen af tegningsmaterialet
 • Udarbejdelse af databaser, regneark og øvrige projekt-specifikke dokumenter
 • Implementering af BIM på strategisk, taktisk og operativt niveau
 • Udarbejdelse af IKT- og BIM-aftaler på store projekter